Välkommen till Contenta AB
Med ett personligt och kunskapsorienterat engagemang marknadsför vi produkter från tre världsdelar på den svenska marknaden.

Verksamheten är uppdelad i affärsområden där varje affärsområde har sina egna kunder och produkter.

Från eget lager och med ett väl utvecklat kvalitetssystem garanteras snabba leveranser och en hög kvalitet i samtliga moment.